ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

SMD TO DIP ADAPTOR

Οι ραγδιαίες εξελίξεις στην τεχνολογία των ηλεκρονικών εξαρτημάτων έχουν αλλάξει τη μορφή και το μέγεθός τους σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν πλεόν ολοκληρωμένα κυκλώματα που δεν είναι διαθέσιμα σε συμβατική μορφή. Αυτό μας οδηγησε στην αναζήτηση νέων μεθόδων που θα μπορούσαν να συνδιάσουν τα νέας τεχνολογίας εξαρτήματα επιφανειακής στήριξης με συμβατικά τυπωμένα κυκλώματα τεχνολογίας Through hole.

Καινοτομώντας για μια ακόμη φορά στην PCBART κατασκευάσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά από Smt to Dip adaptors η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους τύπους ολοκλρηρωμένων ώστε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της σύγχρονης τεχολογίας.