ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Πρωταρχικό στάδιο για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων είναι ο σχεδιασμός τους.Ο σχεδιασμός τυπωμένων κυκλωμάτων γίνεται τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατάλληλων προγραμμάτων επεξεργασίας CAM-CAD.

Ο σωστός σχεδιασμός τυπωμένων κυκλωμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη όλων των επόμενων σταδίων όπως την τοποθέτηση εξαρτημάτων, σωστή εφαρμογή στο κουτί, σωστή και μακροχρόνια λειτουργία του τελικού προϊόντος. Η PCBART με την πολυετή εμεπειρία της στο τομέα των ηλεκτρονικών κατασκευών μπορεί να σας διασφαλίσει το εγγυημένο αποτέλεσμα.

Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς από σχηματικό ηλεκτρονικό διάγραμμα σε PCB είτε η πλήρης αντιγραφή ενός υπάρχοντως τυπωμένου κυκλώματος καθώς και η βελτίωση του τυπωμένου κυκλώματος ή ακομα και η μετατροπή του σε νέας τεχνολογίας επιφανειακής στήριξης (SMT).

Παλαιότερα η δημιουργία διαφάνειας φιλμ γινόταν με πλήρως χειροκίνητη διαδικασία σε διαφάνειες σε κλίμακα 2 ή 4 φορές του επιθυμητού μεγέθους. Γινόταν πρώτα μετατροπή του σχηματικού διαγράμματος σε διάταξη νησίδων εξαρτημάτων και σχεδιαζόταν οι δρόμοι που παρέχουν τις συνδέσεις. Με την νεότερη τεχνολογία η εργασία αυτή γίνεται απλούστερη εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν αυτόματα να διεξάγουν πολλά από τα στάδια του σχεδιασμού.

Η γενική ακολουθία για σχεδιασμό τυπωμένων κυκλωμάτων θα συμπεριλάμβανε:

1) Σύλληψη του σχηματικού διαγράμματος μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος.
2) Οι διαστάσεις του τυπωμένου κυκλώματος αποφασίζονται ανάλογα με το απαιτούμενο κύκλωμα και το κουτί στο οποίο θα τοποθετηθεί.
3) Ο αριθμός των στρώσεων χαλκού του τυπωμένου κυκλώματος 1-12 ή περισσότερα αποφασίζεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα του σχεδίου.