ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ

Για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων είναι απαραίτητα τα κατασκευαστικά αρχεία από πρόγραμμα σχεδιασμού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρχεία παρά μόνο το PCB υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής του υπάρχοντος τυπωμένου κυκλώματος. Το όφελος από τη διαδικασία αντιγραφής πλακετών είναι πως μετά την κατασκευή των τυπωμένων κυκλωμάτων τα αρχεία θα είναι διαθέσιμα για πιθανή μελλοντική χρήση.

Η αντιγραφή πλακετών στην PCBART γίνεται με εξειδικευμένα προγράμματα επεξεργασίας γραφικών και Cam/Cad editing. Ακόμη ένα όφελος της αντιγραφής πλακετών είναι η δυνατότητα βελτίωσης του υπάρχοντος κυκλώματος ή ακόμα και εξέλιξη αυτού σε νέας τεχνολογίας εξαρτήματα επιφανειακής στήριξης (SMT) για εξοικονόμηση χώρου και απλοποίηση της διαδικασίας συναρμολόγησης του τυπωμένου κυκλώματος.