ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΑΠΛΗΞΤΕ… ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ!!!
For each image
You can define optional external link
For each image
You can define optional external link

ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ PCBART

Τα τυπωμένα κυκλώματα στηρίζουν και συνδέουν ηλεκτρικά τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα χρησιμοποιώντας αγώγιμους δρόμους και pads σε φύλλα χαλκού κολλημένα σε μη αγώγιμο υλικό. Μπορεί να είναι μονής όψης (μια στρώση χαλκού), διπλής όψης (δύο στρώσεις χαλκού) ή ακόμη και πολλαπλών επιπέδων με ενδιάμεσες στρώσεις χαλκού. Οι αγωγοί στα διάφορα επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους με επιμεταλλωμένες οπές (vias). Κάποια προχωρημένα κυκλωματα μπορεί να περιέχουν εξαρτήματα (πυκνωτές, αντιστάσεις ή ενεργές συσκευές) ενσωματωμένα στο υπόστρωμα. Χρησιμοποιούνται σε όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα από τα πιο απλά μέχρι και τα πιο σύνθετα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ